Meny Stäng

Värmesystem

Så här fungerar det | Alde

Precis som det mesta i husbilsvärlden finns det olika värmesystem. De två vanligaste är Trumas luftburna– och ALDEs vattenburna system. De flesta värmesystem i husbilar drivs av gasol. Däremot finns det undantag då dieseldrivet kan förekomma i vissa husbilar. Nyare husbilar har så kallade elpatroner som ett kompliment till det vattenburna systemet. Elpatroner möjliggör värme via ström men kräver direkt eltillförsel in i husbilen via laddning.

Tillbaka till Truma och ALDE, de två ledande värmesystemen. Truma är specialister på luftburen värme och är ur tilllverknings- och monteringssynvinkel enklast. Trumas system kräver en fläkt med slangar som mynnar ut i munstycken runt om i husbilen för att få maximal spridning. Fördelen med detta luftburna system är att värmetillförseln sker snabbt. Nackdelarna är att värmen inte går att reglera så enkelt utan det blir antingen eller. Dessutom kan ljudnivån vara störande, detta beror mycket på vilket fabrikat och tillverkare som ligger bakom fläkten.

Vattenburen värme från ALDE kräver slangar likaså. Eftersom att vatten färdas genom dessa slangar finns alltid risken för läckage, kan vara värt att pånämnda. Vattnet i slangarna måste även blandas med exempelvis glykol för att inte frysa under vinterhalvåret. Vattnet cirkulerar med hjälp av en cirkulationspump som drivs av en 12V eller 230V batteri. Detta systen kräver mer tid att värmas upp än luftburen men värmen bevaras längre och är lättare att reglera temperaturen på. Vattenburet låter inte lika mycket som luftburet. I vissa husbilar går det vattenslangar under golvet vilket medför bekväm golvvärme. Dock är element vanligare idag.

Manöveringen av värmesystemet sker via en kontrollpanel på insidan av husbilen, oftast ovanför bodelsdörren.